LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

ศาสตร์แห่งการทำนายตัวเลข

“นางตะเคียน”

เป็นผีที่มีมาแต่โบราณตามตำนานพื้นบ้านของไทย ผีตะเคียนเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียน นางตะเคียนมักเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาดี

Read More »

“ช้างสามเศียร”

ส่วนตำนานที่เกี่ยวกับช้างเอราวัณนั้นก็มีกล่าวไว้อยู่หลายสำนวน หลายคัมภีร์ บางตำนานก็ว่า

Read More »

“กุมารทอง”

เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ โดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชาย หากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่า

Read More »

“นางกวัก”

นางกวัก เป็น1ใน3ของเทพีแห่งโชคลาภของไทย ประกอบด้วยแม่นางกวัก

Read More »

“เทพทันใจ”

เทพทันใจเป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ณ ประเทศพม่าตำนานได้กล่าวไว้ว่า

Read More »