LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

คาถาบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความร่ำรวย

รู้จัก “ท้าวเวสสุวรรณ” ผู้เป็นเจ้าแห่งอสูรทั้วปวง หลายคนบูชาเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภูตผีและสิ่งอัปมงคล แต่ในอีกทางหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนับถือบูชาเพื่อขอพรด้านการเงินด้วย

ไม่ใช่แค่ชาวจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพแห่งโชคลาภและการเงิน (ไฉ่ซิงเอี้ย) แต่คนไทยก็มีความเชื่อเรื่องเจ้าแห่งขุมทรัพย์และการเงินอย่าง “ท้าวเวสสุวรรณ” เช่นกัน โดยเป็นคติความเชื่อที่มีต้นกำเนิดจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู และถูกถ่ายทอดมาสู่ศาสนาพุทธด้วย

หลายคนบูชาองค์เวสสุวรรณด้วยเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรทั้งปวง สามารถป้องกันภูตผี มนต์ดำ และสิ่งอัปมงคลต่างๆ ได้ แต่ในอีกทางหนึ่งก็เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนับถือบูชาเพื่อขอพรด้านการเงินด้วย 

ใครอยากขอพรเรียกทรัพย์ มั่งคั่งร่ำรวย และเสริมดวงการเงินในสไตล์ไทยๆ ชวนมารู้จักตำนานแห่ง “ท้าวเวสสุวรรณ” ให้มากขึ้นพร้อมเปิดคาถาบูชาทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร? 

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) ในทางศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า “ท้าวกุเวร” หรือ “กุเปรัน” เป็นเจ้าแห่งอสูร เป็นผู้คุมภูตผีปีศาจ ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอานุภาพมาก เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้งสี่ 

ส่วนตำนานในทางพุทธศาสนาเล่าว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวยเงินทอง และท่านก็มักทำทานบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้อยู่เป็นประจำ ด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา พระอิศวรจึงให้พรแก่ท่านให้เป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี และเป็นเทพแห่งความร่ำรวย

2. รูปลักษณ์ “ท้าวเวสสุวรรณ”

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ มี 2 ลักษณะ คือ
1.ยักษ์ยืนถือกระบองยาว มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมในสวรรค์
2.ชายพุงพลุ้ย เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง เจริญในลาภยศ

ในบทสวดอาฏานาฏิยปริตร (พระพุทธมนต์ที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวงได้) ระบุว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

ด้านสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวว่า กุเวร-ท้าว เทพแห่งยักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มียักษ์และคุยหกะเป็นบริวาร โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ)

3. คาถาบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ”

อิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโณมะระณังสุขังอะหังสุคะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกายักขะพันตาภัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอะระหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะ

4. วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

หากต้องการบูชาเพื่อป้องกันตนเองจากภูตผีร้ายหรือคุณไสยมนต์ดำ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยจุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

5. วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอพรเรียกทรัพย์ร่ำรวย

หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบูชาท้าวเวสสุวรรณได้ทุกวันตามสะดวก โดยใช้ธูป 9 ดอก และพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง จากนั้นสวดมนต์บทสมาทานศีล 5, บทบูชาพระรัตนตรัย, บทพาหุงฯ, บทชินบัญชร จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

6. ข้อควรปฏิบัติหากจะเริ่มบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ”

  • ห้ามประพฤติตนไม่ดีต่อผู้อื่น
  • ต้องรักษาศีล 5 ข้อ
  • ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาพุทธ ทั้งทางตรงทางอ้อม
  • ห้ามยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนาพุทธ
  • ไม่ประกอบอาชีพ/กระทำการทุจริต เช่น ฉ้อโกง เอาเปรียบผู้อื่น
  • ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
  • ต้องเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักให้ทานสม่ำเสมอ