LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

ดวงประจำวันที่ 21 ธันวาคม

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์

การงาน : ใช้เงินลงทุนสร้างธุรกิจ
การเงิน : มีคนเข้ามาขอยืมเงิน
ความรัก : ได้พบคนไกลตัว
เลขนำโชค : 6, 8, 9

สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์

การงาน : นำโปรเจกต์เก่ามาทำใหม่
การเงิน : เสียเงินฉับพลัน
ความรัก : อยู่ในเกณฑ์ที่ลึกซึ้ง
เลขนำโชค : 0, 1, 3

สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร

การงาน : ใช้ความสร้างสรรค์สร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย
การเงิน : ได้ทรัพย์สินเข้ามาเพิ่ม
ความรัก : อยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขดี
เลขนำโชค: 2, 5, 7

สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ

การงาน : ทำงานจนเกิดความเหนื่อยล้า
การเงิน : ระมัดระวังในการใช้จ่าย
ความรัก : มุ่งสร้างความมั่นคงให้กับตนเองมากกว่า
เลขนำโชค : 1, 7, 8

สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

การงาน : ทำธุรกิจด้านอาหารประสบความสำเร็จ
การเงิน : ใช้เงินลงทุนทำธุรกิจ
ความรัก : ความสัมพันธ์เป็นแบบลักษณะไม่เปิดเผย
เลขนำโชค : 3, 4, 5

สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

การงาน : มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
การเงิน : ใช้จ่ายเงินซื้อยาบำรุง
ความรัก : ได้พบคนผิวขาว
เลขนำโชค : 0, 4, 6

สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์

การงาน : กัลยาณมิตรช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ผลงาน
การเงิน : พบเรื่องตึงเครียด
ความรัก : พบคนจริงใจ
เลขนำโชค : 2, 5, 7