LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

“ศาลตายาย”

 ศาลตายาย ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก โดยศาลตายายหรือที่เรียกกันว่า “เจ้าที่” คือการไหว้เพื่อให้วิญญาณเจ้าของที่ดินที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังคงสถิตอยู่ ณ สถานที่นั้น ให้ท่านได้ช่วยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยให้ปลอดภัยจากภยันตราย

 ศาลตายายมักนิยมตั้งไว้ตามที่อยู่อาศัยหรือเรือกสวนไร่นาต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ดูแลบ้านช่องและที่ทางทำกินของเรา ช่วยขจัดปัดเป่ามิให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา สำหรับท่านที่ต้องการจะทราบถึงขั้นตอนการตั้งศาล วิธีการไหว้แบบต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมดวง

ตามหลักความเชื่อนั้นการตั้งศาลตายาย คือการอัญเชิญดวงวิญญาณที่เป็นเจ้าของที่ดินเก่า ที่ท่านได้ทำการปลูกที่อยู่อาศัย หรือทำประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเมื่อครั้งอดีต ให้ขึ้นมาสถิตบนศาล เพื่อช่วยคุ้มครองดูแลเจ้าของบ้านในปัจจุบันและครอบครัวให้ปลอดภัยแต่ก่อนที่จะตั้งศาลนั้นๆ