LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

“นางกวัก”

นางกวัก เป็น1ใน3ของเทพีแห่งโชคลาภของไทย ประกอบด้วยแม่นางกวัก พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ เรียกได้ว่าเป็นไตรภาคีสตรีแห่งความโชคลาภ เป็นที่นับถืออย่างยิ่งในหมู่พ่อค้าแม่ขายชาวไทยของเรา เพราะถือว่าเทพีองค์นี้จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าในร้าน

โดยมีเรื่องราวตามตำนานว่า เดิมที่นางกวักมีชื่อจริงว่าสุภาวดี เป็นบุตรสาวของ นายสุจิตตพราหมณ์ และนางสุมณฑา ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย ครั้งหนึ่งครอบครัวนี้ได้ออกเดินทางไปขายของในต่างถิ่น โดยสุภาวดีขอติดเกวียนไปด้วยและมีโอกาสได้พบ พระกัสสปเถระ ซึ่งกำลังแสดงธรรมอยู่ หลังจากพระกัสสปเถระได้แสดงธรรมเทศนาจบ ท่านได้ให้พรแก่ครอบครัวของนาง  ต่อมานางสุภาวดีได้พบ พระสิวลีเถระเจ้า กำลังแสดงธรรม สุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างตั้งใจจนแตกฉาน หลังจากพระสิวลีเถระเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาจบท่านได้ให้พรแก่สุภาวดีและครอบครัวเช่นเดียวกัน

หลังจากสุภาวดีและครอบครัวได้รับพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ โดยอำนวยพรว่า”ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง จากการค้าขายสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิด” เมื่อนางสุภาวดีติดเกวียนไปค้าขายที่เมืองใดก็จะทำให้ค้าขายคล่องขึ้น ครั้งไหนที่นางสุภาวดีไม่ได้ออกเดินทางไปด้วย พ่อแม่ของนางก็เห็นได้เลยว่าขายของไม่ดีเท่าลูกสาวมาด้วย ครั้งต่อมาครอบครัวจึงบอกให้นางนั่งติดเกวียนมาด้วยทุกครั้ง เมื่อค้าขายไปเรื่อยทำให้ครอบครัวร่ำรวยมหาศาล ทำให้มีผู้นับถือเลื่อมใสและสร้างรูปปั้นไว้บูชาเพื่อทำมาค้าขาย  

ลักษณะนางกวัก เป็นหญิงสวมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างธรรมเนียมไทย นั่งพับเพียบ มือซ้ายวางลงแตะข้างลำตัวหรือวางบนตัก ส่วนมือขวายกขึ้นระดับไหล่ทำท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหาเป็นการกวักมือเรียกทรัพย์

คำบูชานางกวัก 

โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก

หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า

เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ

จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง

จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด

ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี