LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

“กุมารทอง”

เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ โดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชาย หากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่า “โหงพราย” โดยแรกเริ่มกุมารทองมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่า ตายทั้งกลม ผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูก แต่ปัจจุบันจึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้น โดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้าง ไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้าง ไปจนถึงโลหะ มาสร้างเป็นรูปกุมาร แล้วปลุกเสกตั้งจิต ตั้งธาตุทั้ง 4 และเรียกอาการสามสิบสองให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมา

ลักษณะของกุมารทองเป็นเด็กไว้จุก นุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณ กลายเป็นเครื่องรางของขลัง เชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้น ผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตน ต้องให้ข้าวน้ำเซ่นสรวง

หากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วย ช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น ไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วย

การบูชากุมารทอง

ซึ่งของที่มักจะถวายให้กุมารทอง ได้แก่ น้ำแดง น้ำผลไม้ กล้วยน้ำว้า ผลไม้ที่มีรสหวานน่ารับประทาน และ ขนมหวานโบราณ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด 

คาถาปลุกเรียกกุมารทอง

(นะโม 3 จบ) กุมารัง นะกุมารัง อุติอุนิ นะอิงอิตอพุทโธฯ