LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

“ช้างสามเศียร”

ส่วนตำนานที่เกี่ยวกับช้างเอราวัณนั้นก็มีกล่าวไว้อยู่หลายสำนวน หลายคัมภีร์ บางตำนานก็ว่า พระอิศวรได้ประทานช้างเอราวัณให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์ บ้างก็ว่าช้างเอราวัณนั้นเป็นเทพบุตร อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปที่ใด เทพบุตรเอราวัณจะแปลงกายเป็นช้างเผือกสีขาว ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวกายเผือกผ่อง เป็นช้างที่มีพลังมาก ถือเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งหลาย ในคัมภีร์มหาภารตะ กล่าวว่า “ช้างไอราวตะมีงา ๔ งา มี ๓ งวง รูปร่างใหญ่มหึมา และเป็นช้างเผือก

เล่ากันว่า มักให้โชคลาภแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค โดยขออะไรก็มักจะสมปรารถนาการกราบไหว้ช้างสามเศียร การไหว้พ่อช้างเอราวัณจะมีหลายแบบ

1.ไหว้ทั่วไป จะใช้พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง แผ่นทองเปลวปิดที่องค์จำลอง 3 แผ่น จุดธูปบูชา 9 ดอก

2.ไหว้ขอพรจะใช้พวงมาลัยดาวเรือง 9 พวง แผ่นทองเปลวปิดที่องค์จำลอง 3 แผ่น จุดธูปบูชา 9 ดอก ราคา

3.สักการะด้วยการบนบานศาลกล่าวหรือแก้บน ใช้พวงมาลัยดาวเรือง 27 พวง แผ่นทองคำเปลว 9 แผ่น จุดธูปบูชา 36 ดอก

คาถาไหว้ช้างสามเศียร

ตั้งนะโม 3จบ โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ ( ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ)