LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

วิธีการเล่น

การแทงเต็ง

“วิธีแทงเลขเต็ง”

แทง 1 หมายเลข อัตราจ่าย 1-10 โดยผู้เล่นสามารถคลิกเลือกเลข 1 – 12 หรือ เลือกสัญลักษณ์ภาพที่ต้องการ 1 ภาพ จากนั้นใส่จำนวนเงินที่จะแทง
เช่น แทงเลข 1 ( พญาครุฑ ) จำนวน 100 บาท หากถูกจะได้รับเงินรวมทุน 1100 บาท

การแทงโต๊ด

“วิธีแทงเลขโต๊ด”

แทงโต๊ด คือการแทงมากกว่า 1 เลข ซึ่งสามารถแทงได้สูงสุด 3 หมายเลข 
โดยการแทง 2 หมายเลข อัตราจ่าย 1-4 เช่น แทงเลข 1 และ 2 จำนวนเงิน 100 บาท หากถูกรางวัลจะได้รับเงินรวมทุน 500 บาท 
การแทง 3 หมายเลข อัตราจ่าย 1-3 เช่น แทงเลข 1 , 2 , 3 จำนวนเงิน 100 บาท
หากถูกรางวัลจะได้รับเงินรวมทุน 400 บาท 

การแทงคู่/คี่

วิธีแทง คู่ – คี่

อัตราจ่ายของทั้งคู่และคี่ อยู่ที่ 1 – 0.95 เช่น
แทงเลขคู่ จำนวนเงิน 100 บาท หากถูกรางวัลจะได้รับเงินรวมทุน 195 บาท
แทงเลขคี่ จำนวนเงิน 100 บาท หากถูกรางวัลจะได้รับเงินรวมทุน 195 บาท

การแทงสูง/ต่ำ

วิธีแทง สูง – ต่ำ

อัตราจ่ายของทั้งสูงและต่ำ อยู่ที่ 1 – 0.95 ( รวมทุน ) เช่น
แทงเลขต่ำ จำนวนเงิน 100 บาท หากถูกรางวัลจะได้รับเงินรวมทุน 195 บาท
แทงเลขสูง จำนวนเงิน 100 บาท หากถูกรางวัลจะได้รับเงินรวมทุน 195 บาท